Uslovi Korišćenja sajta Smeštaj na Tasosu

Molimo vas da pažljivo pročitate pravila i uslove korišćenja sajta agencije Feragosto Travel. Pristupanjem i korišćenjem ovog sajta slažete se sa uslovima i pravilima opisanim u ovom dokumentu. Ukoliko se ne slažete sa ovim pravilima i uslovima, nemojte koristiti sajt. Zabranjeno je koristiti ovaj sajt i bilo koji njegov deo u nezakonite svrhe.

Sajt smestajnatasosu.com zadržava pravo da bez najave promeni pravila i uslove korišćenja.

Sajt smestajnatasosu.com funkcioniše kao posrednik između posetioca sajta i vlasnika smeštajnog objekta, pomažući pri odabiru smeštajnog objekta i informisanju o načinu rezervacije i direktnog kontakta sa vlasnikom smeštajnog objekta. Sve prikazane cene su legitimne i zvanične cene, vlasnika smeštajnih objekata. Naša usluga prema posetiocu sajta je besplatna. Sajt se koristi u nekomercijalne i informativne svrhe, pa kao takav nije odgovoran za eventualne greške i neistine.

Informacije i tekstovi o Tasosu su produkt dugog iskustva i boravka na Tasosu, pisca tekstova. Dok su informacije i tekstovi o samom smeštaju, dobijene od vlasnika smeštajnih objekata.

Prava intelektualne svojine

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Feragosto Travel ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Feragosto Travel će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom.

Ograničenje upotrebe informacija i materijala

Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržaje sajta, sve dok ne krše pravila korišćenja. Sajt Smeštaj na Tasosu se sastoji od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera, besplatnih sadržaja i vezama ka spoljašnjim stranicama. Sve sadržaje posetioci koriste na vlastitu odgovornost i Feragosto Travel ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem sajta.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta od strane trećih lica, bez dozvole vlasnika autorskih prava i Feragosto Travel-a smatra se kršenjem autorskih prava.

Dozvoljeno je preuzimanje i štampanje informacija i materijala sa namenom pregleda i korištenja u nekomercijalne svrhe. Svako drugo kopiranje, distribucija, ponovno objavljivanje, promene informacija i materijala sa www.smestajnatasosu.com ili njihovo dalje slanje kao i širenje na bilo koji drugi način bez prethodne pismene dozvole ili posebnog ugovora je zabranjeno.

Ograničenje odgovornosti

Sajt smestajnatasosu.com nije organizator putovanja na Tasos, vec predstavlja posrednika u prodaji i pruža uslugu informisanja i pomaganja pri rezervaciji smeštaja.

Zbog velikog obima ponuda koje se nalaze na sajtu Smeštaj na Tasosu može doći i do grešaka u postavljenim cenovnicima ili da je došlo do promena istih od strane organizatora a da sajt smestajnatasosu.com nije bio u mogućnosti da vremenski izvrši izmenu istih.

Sajt smestajnatasosu.com se trudi da su podaci na web sajtu pravilni i ažurni, tako da sajt smestajnatasosu.com, ni bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je učestvovalo u izradi web sajta ili pri njegovoj obnovi, ne može biti odgovorno za eventualnu štetu ili izgubljenu dobit, koja bi kod korisnika web sajta nastala usled upotrebe web sajta ili nemogućnosti korišćenja navedenog.

Sajt smestajnatasosu.com omogućava samo pristup sadržaju web sajta, tako da ne može biti odgovorna za eventualnu štetu ili izgubljenu dobit koja bi nastala kod korisnika usled ometanja rada web sajta. Sajt smestajnatasosu.com ima pravo da bez prethodnog obaveštenja promeni web sajt.

Sigurnost ličnih podataka

Podaci, koje sajt smestajnatasosu.com dobija na bilo koji način preko web sajta, namenjeni su za isključivu internu upotrebu i sajt smestajnatasosu.com ih štiti u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka i zakona o obligacionim odnosima.

Spoljašnje veze

Sajt Smeštaj na Tasosu sadrži spoljašnje veze (linkove) ka stranicama izvan sajta. Sajt smestajnatasosu.com se ne smatra odgovornim za sadržaje izvan vlastitog sajta.

Generalno

Za upotrebu web sajta korisnik potvrđuje, da je prihvatio prethodno opisane uslove i da se sa njima slaže.